Samsung

Showing all 14 results

s10 plus

✓ Tặng dán cường lực, ốp Silicon, Que chọc sim

✓ Giảm giá 30% cho Sạc dự phòng, Bao da, ốp lưng

✓ Hỗ trợ Trả Góp 0% qua Thẻ Tín Dụng

 • Xanh lục bảo: 17.990.000đ
 • Phiên bản: Chính hãng SSVN
 • Bảo hành 12 tháng điện tử chính hãng Samsung
 • Phần mềm: Hỗ trợ trọn đời sản phẩm
 • Ngoài thời hạn bảo hành: Miễn phí công Sửa chữa.

 

 • Đen
 • Trắng

SAMSUNG GALAXY S10 PLUS 128GB NEW 100% – CHÍNH HÃNG

17.890.000  17.890.000 đ đ 17.890.000 đ đ đ đ đ

✓ Tặng dán cường lực, ốp Silicon, Que chọc sim

✓ Giảm giá 30% cho Sạc dự phòng, Bao da, ốp lưng

✓ Hỗ trợ Trả Góp 0% qua Thẻ Tín Dụng

 • Vàng/Tím/Đen/Xanh: 15,790,000đ
 • Phiên bản: Chính hãng SSVN
 • Bảo hành 12 tháng điện tử chính hãng Samsung
 • Phần mềm: Hỗ trợ trọn đời sản phẩm
 • Ngoài thời hạn bảo hành: Miễn phí công Sửa chữa.
 • Đen
 • Vàng

SAMSUNG S9 PLUS 128GB NEW 100% – CHÍNH HÃNG

15.790.000  15.790.000 đ đ đ đ 15.790.000 đ đ đ

✓ Tặng dán cường lực, ốp Silicon, Que chọc sim

✓ Giảm giá 30% cho Sạc dự phòng, Bao da, ốp lưng

✓ Hỗ trợ Trả Góp 0% qua Thẻ Tín Dụng

 • Tím: 15.290.000đ
 • Đen / Xanh / Vàng: 15.790.000đ
 • Phiên bản: Chính hãng SSVN
 • Bảo hành 12 tháng chính hãng SSVN 
 • Phần mềm: Hỗ trợ trọn đời sản phẩm
 • Ngoài thời hạn bảo hành: Miễn phí công Sửa chữa.

 

 • Đen
 • Vàng

SAMSUNG NOTE 9 128GB NEW 100% – CHÍNH HÃNG

15.290.000  15.790.000 đ đ đ đ 15.790.000 đ 1 đ đ

✓ Tặng dán cường lực, ốp Silicon, Que chọc sim

✓ Giảm giá 30% cho Sạc dự phòng, Bao da, ốp lưng

✓ Hỗ trợ Trả Góp 0% qua Thẻ Tín Dụng

 • Vàng: 14.090.000đ
 • Tím/Xanh/Đen: 14.490.000 đ
 • Đỏ: 14.590.000 đ
 • Phiên bản: Chính hãng SSVN
 • Bảo hành 12 tháng điện tử chính hãng Samsung
 • Phần mềm: Hỗ trợ trọn đời sản phẩm
 • Ngoài thời hạn bảo hành: Miễn phí công Sửa chữa.
 • Đen
 • Vàng
 • Đỏ

SAMSUNG S9 PLUS 64GB NEW 100% – CHÍNH HÃNG

14.090.000  14.490.000 đ đ đ đ 14.090.000 đ 13.190.000 đ 14.590.000 đ

✓ Tặng bộ Củ sạc, Dây cáp, Tai nghe (1 đổi 1 trong 12 tháng)

✓ Tặng dán cường lực, ốp Silicon, Que chọc sim

✓ Giảm giá 30% cho Sạc dự phòng, Bao da, ốp lưng

✓ Hỗ trợ Trả Góp 0% qua Thẻ Tín Dụng

 • Vàng: 11,490,000 đ
 • Đen/ Xanh/ Tím:  12,090,000 đ
 • Phiên bản: Mỹ
 • 30 Ngày THÍCH LÀ ĐỔI không cần Lí do
 • Phần mềm: Hỗ trợ trọn đời sản phẩm
 • Ngoài thời hạn bảo hành: Miễn phí công Sửa chữa.
 • Đen
 • Vàng

SAMSUNG NOTE 9 128GB FULLBOX 99% BẢN 1 SIM

11.490.000  12.090.000 đ đ 12.090.000 đ đ 11.490.000 đ đ đ

✓ Tặng bộ Củ sạc, Dây cáp, Tai nghe (1 đổi 1 trong 12 tháng)

✓ Tặng dán cường lực, ốp Silicon, Que chọc sim

✓ Giảm giá 30% cho Sạc dự phòng, Bao da, ốp lưng

✓ Hỗ trợ Trả Góp 0% qua Thẻ Tín Dụng

 • Xanh Coban/ Tím: 9,590,000đ
 • Vàng : 8,890,000đ
 • Đen : 9,490,000đ
 • Phiên bản: Mỹ
 • Bảo hành 12 tháng – 30 Ngày THÍCH LÀ ĐỔI không cần Lí do 
 • Phần mềm: Hỗ trợ trọn đời sản phẩm
 • Ngoài thời hạn bảo hành: Miễn phí công Sửa chữa.

 

 • Đen
 • Vàng

SAMSUNG S9 PLUS 64GB FULLBOX 99% BẢN 1 SIM

8.890.000  9.490.000 đ đ đ đ 8.890.000 đ 13.190.000 đ đ

✓ Tặng bộ Củ sạc, Dây cáp, Tai nghe (1 đổi 1 trong 12 tháng)

✓ Tặng dán cường lực, ốp Silicon, Que chọc sim

✓ Giảm giá 30% cho Sạc dự phòng, Bao da, ốp lưng

✓ Hỗ trợ Trả Góp 0% qua Thẻ Tín Dụng

 • Vàng: 7,990,000đ
 • Tím – Đen – Xanh: 8,590,000đ
 • Phiên bản: Hàn Quốc/ Châu Âu
 • 30 Ngày THÍCH LÀ ĐỔI không cần Lí do
 • Phần mềm: Hỗ trợ trọn đời sản phẩm
 • Ngoài thời hạn bảo hành: Miễn phí công Sửa chữa.

 

 • Đen
 • Vàng

SAMSUNG NOTE 8 64GB FULLBOX 99% BẢN 2 SIM

7.990.000  8.590.000 đ đ đ 0 đ 7.990.000 đ đ đ

✓ Tặng bộ Củ sạc, Dây cáp, Tai nghe (1 đổi 1 trong 12 tháng)

✓ Tặng dán cường lực, ốp Silicon, Que chọc sim

✓ Giảm giá 30% cho Sạc dự phòng, Bao da, ốp lưng

✓ Hỗ trợ Trả Góp 0% qua Thẻ Tín Dụng

 • Vàng: 7,490,000đ
 • Tím / Đen/ Xanh: 8,090,000đ
 • Phiên bản: Mỹ
 • 30 Ngày THÍCH LÀ ĐỔI không cần Lí do
 • Phần mềm: Hỗ trợ trọn đời sản phẩm
 • Ngoài thời hạn bảo hành: Miễn phí công Sửa chữa.

 

 

 • Đen
 • Vàng

SAMSUNG NOTE 8 64GB FULLBOX 99% BẢN 1 SIM

7.490.000  8.090.000 đ đ -2 đ 0 đ 7.490.000 đ đ đ

✓ Tặng bộ Củ sạc, Dây cáp, Tai nghe (1 đổi 1 trong 12 tháng)

✓ Tặng dán cường lực, ốp Silicon, Que chọc sim

✓ Giảm giá 30% cho Sạc dự phòng, Bao da, ốp lưng

✓ Hỗ trợ Trả Góp 0% qua Thẻ Tín Dụng

 • Vàng : 6,390,000đ
 • Xanh Navi / Tím / Đen: 6,990,000đ
 • Phiên bản: Châu Âu
 • 30 Ngày THÍCH LÀ ĐỔI không cần Lí do
 • Phần mềm: Hỗ trợ trọn đời sản phẩm
 • Ngoài thời hạn bảo hành: Miễn phí công Sửa chữa.
 • Đen
 • Vàng

SAMSUNG S8 PLUS 64GB FULLBOX 99% BẢN 2 SIM

6.390.000  6.990.000 đ đ đ đ 6.390.000 đ đ đ

✓ Tặng bộ Củ sạc, Dây cáp, Tai nghe (1 đổi 1 trong 12 tháng)

✓ Tặng dán cường lực, ốp Silicon, Que chọc sim

✓ Giảm giá 30% cho Sạc dự phòng, Bao da, ốp lưng

✓ Hỗ trợ Trả Góp 0% qua Thẻ Tín Dụng

 • Vàng : 5,990,000đ
 • Xanh Navi / Tím / Đen: 6,590,000đ
 • Phiên bản: Mỹ 
 • 30 Ngày THÍCH LÀ ĐỔI không cần Lí do
 • Phần mềm: Hỗ trợ trọn đời sản phẩm
 • Ngoài thời hạn bảo hành: Miễn phí công Sửa chữa.

 

 • Đen
 • Vàng

SAMSUNG S8 PLUS 64GB FULLBOX 99% BẢN 1 SIM

5.990.000  6.590.000 đ đ đ đ 5.990.000 đ đ đ

s8

✓ Tặng bộ Củ sạc, Dây cáp, Tai nghe (1 đổi 1 trong 12 tháng)

✓ Tặng dán cường lực, ốp Silicon, Que chọc sim

✓ Giảm giá 30% cho Sạc dự phòng, Bao da, ốp lưng

✓ Hỗ trợ Trả Góp 0% qua Thẻ Tín Dụng

 • Vàng: 5,590,000đ
 • Tím/ Đen/ Xanh: 6,290,000đ
 • Phiên bản: Hàn Quốc/ Châu Âu
 • 30 Ngày THÍCH LÀ ĐỔI không cần Lí do
 • Phần mềm: Hỗ trợ trọn đời sản phẩm
 • Ngoài thời hạn bảo hành: Miễn phí công Sửa chữa.

 

 

 • Đen
 • Vàng

SAMSUNG S8 64GB FULLBOX 99% BẢN 2 SIM

5.590.000  6.290.000 đ đ đ đ 5.590.000 đ đ đ

✓ Tặng bộ Củ sạc, Dây cáp, Tai nghe (1 đổi 1 trong 12 tháng)

✓ Tặng dán cường lực, ốp Silicon, Que chọc sim

✓ Giảm giá 30% cho Sạc dự phòng, Bao da, ốp lưng

✓ Hỗ trợ Trả Góp 0% qua Thẻ Tín Dụng

 • Vàng: 4,990,000đ
 • Tím – Đen – Xanh – Đỏ: 5,590,000đ
 • Phiên bản: Mỹ
 • 30 Ngày THÍCH LÀ ĐỔI không cần Lí do
 • Phần mềm: Hỗ trợ trọn đời sản phẩm
 • Ngoài thời hạn bảo hành: Miễn phí công Sửa chữa.

 

 • Đen
 • Trắng
 • Vàng
 • Đỏ

SAMSUNG S8 64GB FULLBOX 99% BẢN 1 SIM

4.990.000  5.590.000 đ đ 5.590.000 đ đ 4.990.000 đ đ 5.590.000 đ

✓ Tặng bộ Củ sạc, Dây cáp, Tai nghe (1 đổi 1 trong 12 tháng)

✓ Tặng dán cường lực, ốp Silicon, Que chọc sim

✓ Giảm giá 30% cho Sạc dự phòng, Bao da, ốp lưng

✓ Hỗ trợ Trả Góp 0% qua Thẻ Tín Dụng

 • Trắng/ Bạc: 4,790,000đ
 • Đen/ Vàng/ Hồng: 5,190,000đ
 • Xanh Navi: 5,190,000đ
 • Phiên bản: Hàn Quốc/ Hồng Kông
 • 30 Ngày THÍCH LÀ ĐỔI không cần Lí do
 • Phần mềm: Hỗ trợ trọn đời sản phẩm
 • Ngoài thời hạn bảo hành: Miễn phí công Sửa chữa.

 

 • Đen
 • Trắng
 • Vàng
 • Hồng

SAMSUNG S7 EDGE 32GB FULLBOX 99% BẢN 2 SIM

4.790.000  5.190.000 đ đ 4.790.000 đ đ 5.190.000 đ 5.190.000 đ đ

✓ Tặng bộ Củ sạc, Dây cáp, Tai nghe (1 đổi 1 trong 12 tháng)

✓ Tặng dán cường lực, ốp Silicon, Que chọc sim

✓ Giảm giá 30% cho Sạc dự phòng, Bao da, ốp lưng

✓ Hỗ trợ Trả Góp 0% qua Thẻ Tín Dụng

 • Trắng/Bạc: 4,390,000đ
 • Vàng/Đen/Hồng/Xanh Navi: 4,790,000đ
 • Phiên bản: Mỹ
 • 30 Ngày THÍCH LÀ ĐỔI không cần Lí do
 • Phần mềm: Hỗ trợ trọn đời sản phẩm
 • Ngoài thời hạn bảo hành: Miễn phí công Sửa chữa.

 

 • Đen
 • Trắng
 • Vàng
 • Hồng

SAMSUNG S7 EDGE 32GB FULLBOX 99% BẢN 1 SIM

4.390.000  4.790.000 đ đ 4.390.000 đ đ 4.790.000 đ 4.790.000 đ đ
call_gif