iPhone Xr

Showing all 8 results

XR

✓ Tặng Dán cường lực, ốp Silicon, Que chọc sim

✓ Giảm giá 30% cho sạc dự phòng, bao da, ốp lưng

✓ Hỗ trợ Trả Góp 0% qua Thẻ Tín Dụng

 • Phiên bản: QUỐC TẾ
 • 1 ĐỔI 1 trong 12 THÁNG Nếu có Lỗi phần cứng
 • Phần mềm: Hỗ trợ trọn đời sản phẩm

Cam: 15.500.000đ

Trắng/ Xanh/ Vàng/ Đen/ Đỏ: 16.000.000đ

 

 

 

 • Đen
 • Trắng
 • Vàng
 • Đỏ

IPHONE XR 64GB CHƯA ACTIVE – 1 SIM VẬT LÝ – LL/A

15.500.000  16.000.000 đ đ 16.000.000 đ đ 16.000.000 đ đ 16.000.000 đ

✓ Tặng Dán cường lực, ốp Silicon, Que chọc sim

✓ Giảm giá 30% cho sạc dự phòng, bao da, ốp lưng

✓ Hỗ trợ Trả Góp 0% qua Thẻ Tín Dụng

 • Phiên bản: QUỐC TẾ
 • 1 ĐỔI 1 trong 12 THÁNG Nếu có Lỗi phần cứng
 • Phần mềm: Hỗ trợ trọn đời sản phẩm
 • Màu Cam: 15.390.000; màu xanh 15.690.000
 • Đen
 • Trắng
 • Vàng
 • Đỏ

IPHONE XR 128GB QUỐC TẾ 99%

15.390.000  15.790.000 đ đ 15.790.000 đ đ 15.690.000 đ đ 15.790.000 đ

✓ Tặng Dán cường lực, ốp Silicon, Que chọc sim

✓ Giảm giá 30% cho sạc dự phòng, bao da, ốp lưng

✓ Hỗ trợ Trả Góp 0% qua Thẻ Tín Dụng

 • Phiên bản: QUỐC TẾ
 • 1 ĐỔI 1 trong 12 THÁNG Nếu có Lỗi phần cứng
 • Phần mềm: Hỗ trợ trọn đời sản phẩm
 • Màu Cam: 13.490.000; màu xanh 13.990.000
 • Đen
 • Trắng
 • Vàng
 • Đỏ

IPHONE XR 64GB QUỐC TẾ 99%

13.490.000  14.090.000 đ đ 14.090.000 đ đ 13.990.000 đ đ 14.090.000 đ

✓ Tặng Dán cường lực, ốp Silicon, Que chọc sim

✓ Giảm giá 30% cho sạc dự phòng, bao da, ốp lưng

✓ Hỗ trợ Trả Góp 0% qua Thẻ Tín Dụng

 • Màu Cam: 13.090.000đ/ Màu xanh 13.290.000đ
 • Phiên bản: LOCK
 • 1 ĐỔI 1 trong 12 THÁNG Nếu có Lỗi phần cứng
 • Phần mềm: Hỗ trợ trọn đời sản phẩm
 • Đen
 • Trắng
 • Vàng
 • Đỏ

IPHONE XR 128GB LOCK 99%

13.090.000  13.290.000 đ đ 13.290.000 đ đ 13.290.000 đ đ 13.290.000 đ

✓ Tặng Dán cường lực, ốp Silicon, Que chọc sim

✓ Giảm giá 30% cho sạc dự phòng, bao da, ốp lưng

✓ Hỗ trợ Trả Góp 0% qua Thẻ Tín Dụng

 • Màu Cam: 11.790.000đ/ màu xanh 12.190.000đ
 • Phiên bản: LOCK
 • 1 ĐỔI 1 trong 12 THÁNG Nếu có Lỗi phần cứng
 • Phần mềm: Hỗ trợ trọn đời sản phẩm
 • Đen
 • Trắng
 • Vàng
 • Đỏ

IPHONE XR 64GB LOCK 99%

11.790.000  12.290.000 đ đ 12.290.000 đ đ 12.190.000 đ đ 12.290.000 đ
call_gif