Apple thuê bác sĩ - chuyên gia tim mạch để xây dựng các sản phẩm sức khỏe trong tương lai

Apple đang tiếp tục xây dựng đội ngũ y tế của mình, lần này bằng cách tìm kiếm một "bác sĩ tim mạch cấp cao với kinh nghiệm về sản phẩm sức khỏe và công nghệ trước đó."

Thiết bị sức khỏe phổ biến nhất của Apple là Apple Watch. Công ty đã phát hành Apple Watch Series 6 và Apple Watch SE trở lại vào mùa thu năm 2020. 

Theo báo cáo của MyHealthyApple, một mô tả công việc cho vai trò mới nói rằng "bác sĩ tim mạch sẽ hợp tác với các nhóm liên ngành để xác định các lĩnh vực trọng tâm chính với việc xem xét sản phẩm và công nghệ của Apple cũng như xác định, phát triển các khái niệm sản phẩm mới." 

Dưới đây là các tiêu chuẩn được đặt ra: 

- Bác sĩ có chuyên môn sâu về tim mạch
- Yêu cầu kinh nghiệm về Sản phẩm và Công nghệ Y tế trước đây, tốt nhất là các sản phẩm y tế được quản lý và / hoặc các sản phẩm sức khỏe kỹ thuật số.
- Ưu tiên có kinh nghiệm trong quá trình phát triển lâm sàng đối với các sản phẩm sức khỏe được quản lý, bao gồm cả các nghiên cứu lâm sàng quan trọng.
- Kỹ năng giao tiếp và tổ chức mạnh mẽ, khả năng làm việc giữa các cá nhân với nhiều thành viên trong nhóm và các chuyên gia
- Hội đồng được Chứng nhận về Tim mạch Tổng quát với Giấy phép Y tế Hoạt động của Hoa Kỳ Nguồn lực này sẽ đóng một vai trò không thể thiếu trong việc làm việc với các nhóm kỹ thuật và thiết kế về phát triển sản phẩm lâm sàng. 

Theo báo cáo, vị trí mới này sẽ giúp xác định các định nghĩa và đặc điểm kỹ thuật lâm sàng. Vị trí này sẽ giúp xác định các định nghĩa và thông số kỹ thuật về tính năng lâm sàng để tạo ra các tính năng sản phẩm sáng tạo nhằm tác động đến sức khỏe tim mạch.