Ốp lưng chính hãng giảm sốc 75%!

Thời gian từ 01/09/2023 - 30/09/2023

Lượt xem: 12448

Ốp lưng chính hãng giảm sốc 75%

Từ 01/09 đến hết 30/09/2023 OneWay xin gửi đến Quý khách hàng chương trình khuyến mại Ốp lưng chính hãng giảm sốc 75%, là cơ hội để Quý khách có thể bảo vệ điện thoại Samsung, iPhone của mình bằng những chiếc ốp lưng chính hãng, cao cấp đến từ các thương hiệu nổi tiếng như Apple, UAG, Gear4... với mức giá siêu hời!

1. Danh sách Ốp lưng Chính hãng sale 70% tại Oneway

1.1. Ốp lưng Chính hãng iPhone 11 Pro Max 

STT Sản phẩm Giá niêm yết Giá sale % Giảm giá
1 Ốp iPhone 11 Pro Max UAG Civilian 1,200,000đ 390,000đ 68%

1.2. Ốp lưng Chính hãng iPhone 12

STT Sản phẩm Giá niêm yết Giá sale % Giảm giá
1 Ốp iPhone 12 UAG Pathfinder 1,300,000đ 390,000đ 70%

1.3. Ốp lưng Chính hãng iPhone 12 Pro

STT Sản phẩm Giá niêm yết Giá sale % Giảm giá
1 Ốp iPhone 12 Pro UAG Pathfinder 1,300,000đ 390,000đ 70%

1.4. Ốp lưng Chính hãng iPhone 12 Pro Max

STT Sản phẩm Giá niêm yết Giá sale % Giảm giá
1 Ốp iPhone 12 Pro Max UAG Pathfinder 1,300,000đ 390,000đ 70%
2 Ốp iPhone 12 Pro Max UAG Metropolis LT 1,200,000đ 390,000đ 68%
3 Ốp iPhone 12 Pro Max UAG Monarch 1,450,000đ 390,000đ 73%
4 Ốp iPhone 12 Pro Max UAG Metropolis LT-Leather 1,450,000đ 490,000đ 66%
5 Ốp iPhone 12 Pro Max Gear4 D3O Rio Snap 1,200,000đ 390,000đ 68%
6 Ốp iPhone 12 Pro Max Gear4 Battersea 1,200,000đ 390,000đ 68%

1.5. Ốp lưng Chính hãng iPhone 13

STT Sản phẩm Giá niêm yết Giá sale % Giảm giá
1 Ốp iPhone 13 UAG Pathfinder 1,300,000đ 390,000đ 70%
2 Ốp iPhone 13 UAG Standard Issue 1,000,000đ 390,000đ 61%
3 Ốp iPhone 13 UAG Plasma 1,000,000đ 390,000đ 31%
4 Ốp iPhone 13 UAG Civilian 1,200,000đ 490,000đ 59%
5 Ốp iPhone 13 UAG Monarch 1,550,000đ 390,000đ 75%
6 Ốp iPhone 13 UAG Essential Armor 1,000,000đ 390,000đ 61%
7 Ốp iPhone 13 UAG Wave 1,000,000đ 390,000đ 61%
8 Ốp iPhone 13 UAG Metropolis LT-PU 1,000,000đ 390,000đ 61%
9 Ốp iPhone 13 Gear4 Santa Cruz Snap 1,200,000đ 390,000đ 68%
10 Ốp iPhone 13 Gear4 Havana 900,000đ 390,000đ 57%
11 Ốp iPhone 13 Gear4 Brooklyn Snap 1,350,000đ 390,000đ 71%
12 Ốp iPhone 13 Gear4 Vancouver Snap 1,350,000đ 390,000đ 71%
13 Ốp iPhone 13 Gear4 Denali Snap 1,350,000đ 390,000đ 71%
14 Ốp iPhone 13 Gear4 Denali 1,200,000đ 390,000đ 68%
15 Ốp iPhone 13 Gear4 Santa Cruz 900,000đ 390,000đ 57%

1.6. Ốp lưng Chính hãng iPhone 13 Pro

STT Sản phẩm Giá niêm yết Giá sale % Giảm giá
1 Ốp iPhone 13 Pro UAG Pathfinder 1,300,000đ 390,000đ 70%
2 Ốp iPhone 13 Pro UAG Plasma 1,000,000đ 390,000đ 61%
3 Ốp iPhone 13 Pro UAG Civilian 1,200,000đ 490,000đ 59%
4 Ốp iPhone 13 Pro UAG Metropolis LT-PU 1,000,000đ 390,000đ 61%
5 Ốp iPhone 13 Pro UAG Monarch 1,550,000đ 390,000đ 75%
6 Ốp iPhone 13 Pro UAG Pathfinder SE 1,200,000đ 490,000đ 59%
7 Ốp iPhone 13 Pro UAG Wave 1,000,000đ 390,000đ 61%
8 Ốp iPhone 13 Pro UAG Metropolis LT-Leather 1,450,000đ 490,000đ 66%
9 Ốp iPhone 13 Pro Gear4 Santa Cruz Snap 1,200,000đ 390,000đ 68%
10 Ốp iPhone 13 Pro Gear4 Havana 900,000đ 390,000đ 57%

1.7. Ốp lưng Chính hãng iPhone 13 Pro Max

STT Sản phẩm Giá niêm yết Giá sale % Giảm giá
1 Ốp iPhone 13 Pro Max UAG Pathfinder 1,300,000đ 390,000đ 70%
2 Ốp iPhone 13 Pro Max UAG Standard Issue 1,000,000đ 390,000đ 61%
3 Ốp iPhone 13 Pro Max UAG Plasma 1,000,000đ 390,000đ 61%
4 Ốp iPhone 13 Pro Max UAG Civilian 1,200,000đ 490,000đ 59%
5 Ốp iPhone 13 Pro Max UAG Monarch 1,550,000đ 390,000đ 75%
6 Ốp iPhone 13 Pro Max UAG Essential Armor 1,000,000đ 390,000đ 61%
7 Ốp iPhone 13 Pro Max UAG Wave 1,000,000đ 390,000đ 61%
8 Ốp iPhone 13 Pro Max UAG Pathfinder SE 1,200,000đ 490,000đ 59%
9 Ốp iPhone 13 Pro Max UAG Metropolis LT-Leather 1,450,000đ 490,000đ 66%
10 Ốp iPhone 13 Pro Max UAG Essential Armor Magsafe 1,200,000đ 490,000đ 59%
11 Ốp iPhone 13 Pro Max Gear4 Havana 900,000đ 390,000đ 57%
12 Ốp iPhone 13 Pro Max Gear4 Brooklyn Snap 1,350,000đ 390,000đ 71%
13 Ốp iPhone 13 Pro Max Gear4 Vancouver Snap 1,350,000đ 390,000đ 71%
14 Ốp iPhone 13 Pro Max Gear4 Denali Snap 1,350,000đ 390,000đ 71%
15 Ốp iPhone 13 Pro Max Gear4 Denali 1,200,000đ 390,000đ 68%
16 Ốp iPhone 13 Pro Max Gear4 Santa Cruz 900,000đ 390,000đ 57%

1.8. Ốp lưng Chính hãng iPhone 14

STT Sản phẩm Giá niêm yết Giá sale % Giảm giá
1 Ốp lưng iPhone 14 series Gear 4 Santa Cruz Snap 1,100,000đ 705,000đ 36%
2 Ốp lưng iPhone 14 series Gear 4 Milan Snap 1,300,000đ 815,000đ 37%
3 Ốp lưng iPhone 14 series Gear4 Havana Snap 900,000đ 595,000đ 34%
4 Ốp lưng iPhone 14 Silicone Case with MagSafe - Chính hãng Apple 1,790,000đ 750,000đ 58%
5 Ốp lưng iPhone 14 Clear Case with MagSafe - Chính hãng Apple 1,790,000đ 550,000đ 69%
6 Ốp lưng iPhone 14 Leather Case with MagSafe - Chính hãng Apple 1,990,000đ 850,000đ 57%

1.9. Ốp lưng Chính hãng iPhone 14 Plus

STT Sản phẩm Giá niêm yết Giá sale % Giảm giá
1 Ốp lưng iPhone 14 series Gear 4 Santa Cruz Snap 1,100,000đ 705,000đ 36%
2 Ốp lưng iPhone 14 series Gear 4 Milan Snap 1,300,000đ 815,000đ 37%
3 Ốp lưng iPhone 14 series Gear4 Havana Snap 900,000đ 595,000đ 34%
4 Ốp lưng iPhone 14 Plus Clear Case with MagSafe 1,790,000đ 1,210,000đ 33%
5 Ốp lưng iPhone 14 Plus Silicone Case with MagSafe - Chính hãng Apple 1,790,000đ 750,000đ 58%
6 Ốp lưng iPhone 14 Plus Clear Case with MagSafe - Chính hãng Apple 1,790,000đ 550,000đ 69%
7 Ốp lưng iPhone 14 Plus Leather Case with MagSafe - Chính hãng Apple 1,990,000đ 850,000đ 57%

1.10. Ốp lưng Chính hãng iPhone 14 Pro

STT Sản phẩm Giá niêm yết Giá sale % Giảm giá
1 Ốp lưng iPhone 14 Pro Silicone Case with MagSafe  1,790,000đ 1,200,000đ 33%
2 Ốp lưng iPhone 14 series Gear4 Denali Snap 1,300,000đ 815,000đ 37%
3 Ốp lưng iPhone 14 series Gear4 Havana Snap 900,000đ 595,000đ 34%
4 Ốp lưng iPhone 14 Pro Clear Case with MagSafe 1,790,000đ 1,210,000đ 33%
5 Ốp lưng iPhone 14 Pro Silicone Case with MagSafe - Chính hãng Apple 1,790,000đ 750,000đ 58%
6 Ốp lưng iPhone 14 Pro Clear Case with MagSafe - Chính hãng Apple 1,790,000đ 750,000đ 58%
7 Ốp lưng iPhone 14 Pro Leather Case with MagSafe - Chính hãng Apple 1,990,000đ 850,000đ 57%

1.11. Ốp lưng Chính hãng iPhone 14 Pro Max

STT Sản phẩm Giá niêm yết Giá sale % Giảm giá
1 Ốp lưng iPhone 14 series Gear 4 Santa Cruz Snap 1,100,000đ 705,000đ 36%
2 Ốp lưng iPhone 14 series Gear4 Denali Snap 1,300,000đ 815,000đ 37%
3 Ốp lưng iPhone 14 series Gear4 Havana Snap 900,000đ 595,000đ 34%
4 Ốp lưng iPhone 14 Pro Max Silicone Case with MagSafe 1,790,000đ 1,200,000đ 33%
5 Ốp lưng iPhone 14 Pro Max Silicone Case with MagSafe - Chính hãng Apple 1,790,000đ 750,000đ 58%
6 Ốp lưng iPhone 14 Pro Max Clear Case with MagSafe - Chính hãng Apple 1,790,000đ 750,000đ 58%
7 Ốp lưng iPhone 14 Pro Max Leather Case with MagSafe - Chính hãng Apple 1,990,000đ 850,000đ 57%

1.12. Ốp lưng Chính hãng Samsung Galaxy S22

STT Sản phẩm Giá niêm yết Giá sale % Giảm giá
1 Ốp Samsung Galaxy S22 UAG Pathfinder 1,300,000đ 390,000đ 70%
2 Ốp Samsung Galaxy S22 UAG Plasma 1,000,000đ 390,000đ 61%
3 Ốp Samsung Galaxy S22 UAG Monarch 1,450,000đ 390,000đ 73%
4 Ốp Samsung Galaxy S22 UAG Pathfinder SE 1,200,000đ 490,000đ 59%

1.13. Ốp lưng Chính hãng Samsung Galaxy S22 Plus

STT Sản phẩm Giá niêm yết Giá sale % Giảm giá
1 Ốp Samsung Galaxy S22+ UAG Pathfinder 1,300,000đ 390,000đ 70%
2 Ốp Samsung Galaxy S22+ UAG Plasma 1,000,000đ 390,000đ 61%
3 Ốp Samsung Galaxy S22+ UAG Monarch 1,450,000đ 390,000đ 73%
4 Ốp Samsung Galaxy S22+ UAG Civilian 1,200,000đ 490,000đ 59%

1.14. Ốp lưng Chính hãng Samsung Galaxy S22 Ultra

STT Sản phẩm Giá niêm yết Giá sale % Giảm giá
1 Ốp Samsung Galaxy S22 Ultra UAG Pathfinder 1,300,000đ 390,000đ 70%
2 Ốp Samsung Galaxy S22 Ultra UAG Plasma 1,000,000đ 390,000đ 61%
3 Ốp Samsung Galaxy S22 Ultra UAG Monarch 1,450,000đ 390,000đ 73%
4 Ốp Samsung Galaxy S22 Ultra UAG Civilian 1,200,000đ 490,000đ 59%

2. Hướng dẫn chọn nơi mua Ốp lưng Chính hãng

Ưu đãi “Ốp lưng Chính hãng giảm sốc 75%” áp dụng cho hình thức:

(1) Mua Online bằng cách nhắn tin về Website hoặc Fanpage Oneway.

(2) Mua trực tiếp tại cửa hàng Oneway:

Khu vực Hà Nội:

 • - Oneway 416 Cầu Giấy

 • - Oneway 66 Thái Hà

 • - Oneway 117 Xã Đàn

 • - Oneway 71-73 Nguyễn Văn Cừ

Khu vực TP HCM: 

 • - Oneway 313 đường 3/2, P.10, Q.10

 • - Oneway 258 Quang Trung, P.10, Q. Gò Vấp

 • - Oneway 161 Khánh Hội, P.3, Q.4 

3. Chính sách mặc định tại Oneway

Không những giá tốt, các sản phẩm Điện thoại, Máy tính bảng, MacBook, Loa di động, Đồng hồ và Thiết bị nhà thông minh tại Oneway luôn được đề cao chính sách bảo hành cũng như chế độ hậu mãi để Quý khách hàng an tâm mua sắm. 

 • - Thu cũ đổi mới, giảm giá 2.500.000đ

 • - Ưu đãi tới 1,050,000đ cho Khách hàng thân thiết

 • - Giá bán ra cam kết luôn tốt hơn thị trường,

 • - Tặng đầy phụ kiện, 1 đổi 1 trong 6-12 tháng lỗi nhà sản xuất.

 • - 30 ngày 1 đổi 1 thoải mái, không giới hạn số lần đổi mới (với máy like new)

 • - 7 ngày dùng thử MIỄN PHÍ, KHÔNG ƯNG HOÀN 100% tiền máy (MacBook 99%).

 • - Bảo hành 6-12 tháng phần cứng TOÀN DIỆN, phần mềm miễn phí trọn đời sử dụng.

Ngoài ra, OneWay còn áp dụng nhiều chính sách khác như: Trả góp Online tại nhà, trả trước từ 0 đồng qua thẻ tín dụng, giao hàng toàn quốc để quý khách hàng có cơ hội sở hữu sản phẩm với mức giá ưu đãi nhất.

Quý khách quan tâm sản phẩm Ốp lưng chính hãng và ưu đãi giảm giá vui lòng liên hệ tổng đài 02466819779 hoặc inbox về Fanpage OneWay để được tư vấn chi tiết hơn về chương trình và sản phẩm.