Sắp xếp theo:

Lõi lọc thay thế Xiaomi Smart Air Purifier 4 Lite Filter
Lõi lọc thay thế Xiaomi Smart Air Purifier 4 Lite Filter
Nặng 1 kg 44 dB Phòng 17m²
650.000₫
Mới 100%
Máy lọc không khí Levoit Core Mini
Giảm 28%
Máy lọc không khí Levoit Core Mini
1kg 44 dB ≤ 17m²
1.290.000₫ 1.790.000₫
Mới 100%
Máy lọc không khí Levoit Core 300
Giảm 21%
Máy lọc không khí Levoit Core 300
3.4kg 24-48dB ≤ 41m²
1.890.000₫ 2.390.000₫
Mới 100%
Máy lọc không khí Xiaomi Air Purifier 4 Lite
Giảm 20%
Máy lọc không khí Xiaomi Air Purifier 4 Lite
4.8 kg 35.8dB ≤ 45m²
1.990.000₫ 2.490.000₫
Mới 100%
Máy lọc không khí Levoit Core P350
Giảm 31%
Máy lọc không khí Levoit Core P350
3.4kg 24-48dB ≤ 40m²
2.190.000₫ 3.190.000₫
Mới 100%
Máy lọc không khí Levoit Vital 100S
Giảm 21%
Trả góp 0%
Máy lọc không khí Levoit Vital 100S
4kg 23 - 52dB ≤ 52m²
2.690.000₫ 3.390.000₫
Mới 100%
Máy lọc không khí Xiaomi Air Purifier 4
Giảm 11%
Trả góp 0%
Máy lọc không khí Xiaomi Air Purifier 4
5.4 kg 31.9dB ≤ 48m²
3.390.000₫ 3.790.000₫
Mới 100%
Máy lọc không khí Levoit Core 300s
Giảm 24%
Trả góp 0%
Máy lọc không khí Levoit Core 300s
2.7kg 47 dB ≤ 41m²
3.790.000₫ 4.990.000₫
Mới 100%
Máy lọc không khí Xiaomi Air Purifier 4 Pro
Giảm 11%
Trả góp 0%
Máy lọc không khí Xiaomi Air Purifier 4 Pro
6.8 kg 34-64dB ≤ 60㎡
3.890.000₫ 4.390.000₫
Mới 100%
Máy lọc không khí Levoit Core 400S
Giảm 14%
Trả góp 0%
Máy lọc không khí Levoit Core 400S
5kg 24-52dB ≤ 92m²
4.290.000₫ 4.990.000₫
Mới 100%
Máy lọc không khí Levoit Vital 200S
Giảm 10%
Trả góp 0%
Máy lọc không khí Levoit Vital 200S
6kg 24 - 54dB ≤ 88m²
4.490.000₫ 4.990.000₫
Mới 100%
Máy lọc không khí Xiaomi Air Purifier Pro H
Giảm 11%
Trả góp 0%
Máy lọc không khí Xiaomi Air Purifier Pro H
9.6kg 34-65dB ≤ 72m²
4.990.000₫ 5.590.000₫
Mới 100%
Máy lọc không khí LG Puricare Pro AS40GWWJ1
Giảm 13%
Trả góp 0%
Máy lọc không khí LG Puricare Pro AS40GWWJ1
8.3 kg 47/20 dB ≤ 33m²
6.990.000₫ 7.990.000₫
Mới 100%
Máy lọc không khí LG Puricare 1 tầng Safe Plus AS65GDWHO
Giảm 7%
Trả góp 0%
Máy lọc không khí LG Puricare 1 tầng Safe Plus AS65GDWHO
11.6 kg 52dB (Turbo) / 20dB (Low) ≤ 61m²
15.490.000₫ 16.590.000₫
Mới 100%
Máy lọc không khí LG Puricare 2 tầng Safe Plus AS10GDWHO
Giảm 14%
Trả góp 0%
Máy lọc không khí LG Puricare 2 tầng Safe Plus AS10GDWHO
19.2 kg 54dB (Turbo) / 20dB(Low) ≤ 100m²
17.990.000₫ 20.990.000₫
Mới 100%