Sắp xếp theo:

Đồng hồ thông minh KIESLECT KS Mini
Giảm 6%
Đồng hồ thông minh KIESLECT KS Mini
1.78 inch Chế độ tiết kiệm pin: 10 ngày Chế độ cơ bản: 3 - 6 ngày Chế độ thông minh: 2 - 4 ngày
750.000₫ 800.000₫
Mới 100%
Đồng hồ thông minh KIESLECT LORA 2
Giảm 11%
Đồng hồ thông minh KIESLECT LORA 2
Silicone 1.3 inch Chế độ thông minh: 5 ngày Chế độ tiết kiệm pin: 10 ngày
1.150.000₫ 1.290.000₫
Mới 100%
Đồng hồ thông minh KIESLECT KS PRO
Giảm 7%
Đồng hồ thông minh KIESLECT KS PRO
Silicone 2.01 inch Chế độ thông minh: 3.5 - 6.5 ngày Chế độ tiết kiệm pin: 10 ngày Bật GPS liên tục: 2.5 - 4.5 ngày
1.290.000₫ 1.390.000₫
Mới 100%
Đồng hồ thông minh Kieslect Ks2
Đồng hồ thông minh Kieslect Ks2
Silicone 2.01 inch Chế độ tiết kiệm pin: 40 ngày Chế độ bình thường: 8 - 9 ngày Sử dụng nhiều: 4 - 5 ngày
1.590.000₫
Mới 100%
Đồng hồ thông minh KIESLECT KR 2
Đồng hồ thông minh KIESLECT KR 2
1.43 inch Chế độ tiết kiệm pin: 10 - 15 ngày Chế độ cơ bản: 4 - 5 ngày Chế độ thông minh: 2 - 3 ngày
1.600.000₫
Mới 100%