Chọn theo tiêu chí:

Sắp xếp theo:

Điện thoại Samsung Galaxy S24 5G - 8GB - 256GB
Giảm 30%
Điện thoại Samsung Galaxy S24 5G - 8GB - 256GB
6.2" 120 Hz
16.190.000₫ 22.990.000₫
Mới 100%
Điện thoại Samsung Galaxy S24 Plus 5G - 12GB - 256GB
Giảm 30%
Điện thoại Samsung Galaxy S24 Plus 5G - 12GB - 256GB
6.8 inches 120 Hz
18.890.000₫ 26.990.000₫
Mới 100%
Điện thoại Samsung Galaxy S24 Plus 5G - 12GB - 512GB
Giảm 30%
Điện thoại Samsung Galaxy S24 Plus 5G - 12GB - 512GB
6.8" 120 Hz
21.290.000₫ 30.490.000₫
Mới 100%
Điện thoại Samsung Galaxy S24 5G - 8GB - 512GB
Giảm 18%
Điện thoại Samsung Galaxy S24 5G - 8GB - 512GB
6.2" 120 Hz
21.650.000₫ 26.490.000₫
Mới 100%