Chọn theo tiêu chí:

Sắp xếp theo:

Điện thoại Samsung Galaxy S24 5G - 8GB - 256GB
Giảm 23%
Điện thoại Samsung Galaxy S24 5G - 8GB - 256GB
6.2" 120 Hz
15.250.000₫ 19.890.000₫
Mới 100%
Điện thoại Samsung Galaxy S24 Plus 5G - 12GB - 256GB
Giảm 14%
Điện thoại Samsung Galaxy S24 Plus 5G - 12GB - 256GB
6.8 inches 120 Hz
17.690.000₫ 20.590.000₫
Mới 100%
Điện thoại Samsung Galaxy S24 5G - 8GB - 512GB
Giảm 23%
Điện thoại Samsung Galaxy S24 5G - 8GB - 512GB
6.2" 120 Hz
20.290.000₫ 26.490.000₫
Mới 100%
Điện thoại Samsung Galaxy S24 Plus 5G - 12GB - 512GB
Giảm 31%
Điện thoại Samsung Galaxy S24 Plus 5G - 12GB - 512GB
6.8" 120 Hz
20.990.000₫ 30.490.000₫
Mới 100%