Sắp xếp theo:

Máy lọc không khí Levoit Core Mini
Giảm 28%
Máy lọc không khí Levoit Core Mini
1kg 44 dB ≤ 17m²
1.290.000₫ 1.790.000₫
Mới 100%
Máy lọc không khí Levoit Core 300
Giảm 21%
Máy lọc không khí Levoit Core 300
3.4kg 24-48dB ≤ 41m²
1.890.000₫ 2.390.000₫
Mới 100%
Máy lọc không khí Levoit Core P350
Giảm 31%
Máy lọc không khí Levoit Core P350
3.4kg 24-48dB ≤ 40m²
2.190.000₫ 3.190.000₫
Mới 100%
Máy lọc không khí Levoit Vital 100S
Giảm 21%
Trả góp 0%
Máy lọc không khí Levoit Vital 100S
4kg 23 - 52dB ≤ 52m²
2.690.000₫ 3.390.000₫
Mới 100%
Máy lọc không khí Levoit Core 300s
Giảm 24%
Trả góp 0%
Máy lọc không khí Levoit Core 300s
2.7kg 47 dB ≤ 41m²
3.790.000₫ 4.990.000₫
Mới 100%
Máy lọc không khí Levoit Core 400S
Giảm 14%
Trả góp 0%
Máy lọc không khí Levoit Core 400S
5kg 24-52dB ≤ 92m²
4.290.000₫ 4.990.000₫
Mới 100%
Máy lọc không khí Levoit Vital 200S
Giảm 12%
Trả góp 0%

Máy lọc không khí Levoit Vital 200S
6kg 24 - 54dB ≤ 88m²
4.390.000₫ 4.990.000₫
Mới 100%