Sắp xếp theo:

Robot hút bụi Roborock S7
Trả góp 0%
Robot hút bụi Roborock S7
2500 Pa 4,7kg 5200mAh
11.990.000₫
Mới 100%
Robot hút bụi Roborock S7 MaxV
Giảm 10%
Trả góp 0%
Robot hút bụi Roborock S7 MaxV
5100 Pa 4.65 kg 5200mAh
14.990.000₫ 16.590.000₫
Mới 100%
Robot hút bụi Roborock S7 MaxV Ultra
Giảm 6%
Trả góp 0%
Robot hút bụi Roborock S7 MaxV Ultra
5100Pa 4.65 kg 5200mAh
24.690.000₫ 26.290.000₫
Mới 100%
Robot hút bụi lau nhà Roborock S8 Pro Ultra
Trả góp 0%
Robot hút bụi lau nhà Roborock S8 Pro Ultra
6000 Pa 4.65 kg 5200 mAh (hoạt động 180 phút ở chế độ im lặng)
25.990.000₫
Mới 100%