Chọn theo tiêu chí:

Sắp xếp theo:

Điện thoại Samsung Galaxy Z Flip 3 - 5G - RAM 8GB - 128G
Giảm 58%
Trả góp 0%
Điện thoại Samsung Galaxy Z Flip 3 - 5G - RAM 8GB - 128G
8GB 6.7" (Chính) & 1.9" (Phụ) 120 Hz
10.490.000₫ 24.990.000₫
Mới 100%
Điện thoại Samsung Galaxy Z Flip 3 - 5G - RAM 8GB - 256G
Giảm 56%
Trả góp 0%
Điện thoại Samsung Galaxy Z Flip 3 - 5G - RAM 8GB - 256G
8GB 6.7" (Chính) & 1.9" ( Phụ) 120 Hz
11.390.000₫ 25.990.000₫
Mới 100%
Điện thoại Samsung Galaxy Z Flip 4 5G - RAM 8GB - 128GB
Giảm 46%
Trả góp 0%

Điện thoại Samsung Galaxy Z Flip 4 5G - RAM 8GB - 128GB
8GB 6.7" (Chính) & Phụ 1.9" 120 Hz
12.890.000₫ 23.990.000₫
Mới 100%
Điện thoại Samsung Galaxy Z Flip 4 5G - RAM 8GB - 256GB
Giảm 45%
Trả góp 0%

Điện thoại Samsung Galaxy Z Flip 4 5G - RAM 8GB - 256GB
8GB 6.7" (Chính) & Phụ 1.9" 120 Hz
14.190.000₫ 25.990.000₫
Mới 100%
Điện thoại Samsung Galaxy Z Flip 5 5G - RAM 8GB - 256GB
Giảm 29%

Điện thoại Samsung Galaxy Z Flip 5 5G - RAM 8GB - 256GB
8GB 6.7" Chính & 3.4" Phụ 120 Hz & Phụ: 60 Hz
18.490.000₫ 25.990.000₫
Mới 100%
Điện thoại Samsung Galaxy Z Flip 5 5G - RAM 8GB - 512GB
Giảm 36%

Điện thoại Samsung Galaxy Z Flip 5 5G - RAM 8GB - 512GB
8GB 6.7" Chính & 3.4" Phụ 120 Hz & Phụ: 60 Hz
19.190.000₫ 29.990.000₫
Mới 100%
Điện thoại Samsung Galaxy Z Fold 3 5G - RAM 12GB - 256GB
Giảm 52%
Trả góp 0%
Điện thoại Samsung Galaxy Z Fold 3 5G - RAM 12GB - 256GB
12GB 7.6" (Chính) & 6.2" (Phụ) 120 Hz
19.990.000₫ 41.990.000₫
Mới 100%
Điện thoại Samsung Galaxy Z Fold 3 5G - RAM 12GB - 512GB
Trả góp 0%
Điện thoại Samsung Galaxy Z Fold 3 5G - RAM 12GB - 512GB
12GB 7.6" (Chính) & 6.2" (Phụ) 120 Hz
22.190.000₫
Mới 100%
Điện thoại Samsung Galaxy Z Fold 4 5G - RAM 12GB - 256GB
Giảm 37%
Trả góp 0%

Điện thoại Samsung Galaxy Z Fold 4 5G - RAM 12GB - 256GB
12GB 7.6" (Chính) & Phụ 6.2" 120 Hz
25.690.000₫ 40.990.000₫
Mới 100%
Điện thoại Samsung Galaxy Z Fold 4 5G - RAM 12GB - 512GB
Giảm 23%
Trả góp 0%
Điện thoại Samsung Galaxy Z Fold 4 5G - RAM 12GB - 512GB
12GB 7.6" (Chính) & Phụ 6.2" 120 Hz
29.190.000₫ 37.990.000₫
Mới 100%
Điện thoại Samsung Galaxy Z Fold 5 5G - RAM 12GB - 256GB
Giảm 23%

Điện thoại Samsung Galaxy Z Fold 5 5G - RAM 12GB - 256GB
12GB 7.6" Chính & 6.2" Phụ 120 Hz
30.890.000₫ 39.990.000₫
Hàng sắp vềMới 100%
Điện thoại Samsung Galaxy Z Fold 5 5G - RAM 12GB - 512GB
Giảm 26%

Điện thoại Samsung Galaxy Z Fold 5 5G - RAM 12GB - 512GB
12GB 7.6" Chính & 6.2" Phụ 120 Hz
33.390.000₫ 44.990.000₫
Mới 100%
Điện thoại Samsung Galaxy Z Fold 5 5G - RAM 12GB - 1TB
Giảm 16%

Điện thoại Samsung Galaxy Z Fold 5 5G - RAM 12GB - 1TB
12GB 7.6" Chính & 6.2" Phụ 120 Hz
43.490.000₫ 51.990.000₫
Mới 100%