Chọn theo tiêu chí:

Sắp xếp theo:

Điện thoại Samsung Galaxy Z Flip 3 - 5G - RAM 8GB - 128G
Giảm 53%
Trả góp 0%
Điện thoại Samsung Galaxy Z Flip 3 - 5G - RAM 8GB - 128G
8GB 6.7" (Chính) & 1.9" (Phụ) 120 Hz
11.690.000₫ 24.990.000₫
Mới 100%
Điện thoại Samsung Galaxy Z Flip 3 - 5G - RAM 8GB - 256G
Giảm 51%
Trả góp 0%
Điện thoại Samsung Galaxy Z Flip 3 - 5G - RAM 8GB - 256G
8GB 6.7" (Chính) & 1.9" ( Phụ) 120 Hz
12.690.000₫ 25.990.000₫
Mới 100%
Điện thoại Samsung Galaxy Z Flip 4 5G - RAM 8GB - 128GB
Giảm 16%
Trả góp 0%
Điện thoại Samsung Galaxy Z Flip 4 5G - RAM 8GB - 128GB
8GB 6.7" (Chính) & Phụ 1.9" 120 Hz
16.390.000₫ 19.590.000₫
Mới 100%
Điện thoại Samsung Galaxy Z Flip 4 5G - RAM 8GB - 256GB
Giảm 18%
Trả góp 0%
Điện thoại Samsung Galaxy Z Flip 4 5G - RAM 8GB - 256GB
8GB 6.7" (Chính) & Phụ 1.9" 120 Hz
17.890.000₫ 21.890.000₫
Mới 100%
Điện thoại Samsung Galaxy Z Fold 3 5G - RAM 12GB - 256GB
Giảm 40%
Trả góp 0%
Điện thoại Samsung Galaxy Z Fold 3 5G - RAM 12GB - 256GB
12GB 7.6" (Chính) & 6.2" (Phụ) 120 Hz
24.990.000₫ 41.990.000₫
Mới 100%
Điện thoại Samsung Galaxy Z Fold 4 5G - RAM 12GB - 256GB
Giảm 15%
Trả góp 0%
Điện thoại Samsung Galaxy Z Fold 4 5G - RAM 12GB - 256GB
12GB 7.6" (Chính) & Phụ 6.2" 120 Hz
29.390.000₫ 34.590.000₫
Mới 100%
Điện thoại Samsung Galaxy Z Fold 4 5G - RAM 12GB - 512GB
Giảm 14%
Trả góp 0%
Điện thoại Samsung Galaxy Z Fold 4 5G - RAM 12GB - 512GB
12GB 7.6" (Chính) & Phụ 6.2" 120 Hz
32.690.000₫ 37.990.000₫
Mới 100%