Chọn theo tiêu chí:

Sắp xếp theo:

Điện thoại Samsung Galaxy Z Flip 3 - 5G - RAM 8GB - 128G
Giảm 40%
Trả góp 0%
Điện thoại Samsung Galaxy Z Flip 3 - 5G - RAM 8GB - 128G
8GB 6.7" (Chính) & 1.9" (Phụ) 120 Hz
14.990.000₫ 24.990.000₫
Mới 100%
Điện thoại Samsung Galaxy Z Flip 3 - 5G - RAM 8GB - 256G
Giảm 37%
Trả góp 0%
Điện thoại Samsung Galaxy Z Flip 3 - 5G - RAM 8GB - 256G
8GB 6.7" (Chính) & 1.9" ( Phụ) 120 Hz
16.490.000₫ 25.990.000₫
Mới 100%
Điện thoại Samsung Galaxy Z Flip 4 5G - RAM 8GB - 128GB
Giảm 13%
Trả góp 0%

Điện thoại Samsung Galaxy Z Flip 4 5G - RAM 8GB - 128GB
8GB 6.7" (Chính) & Phụ 1.9" 120 Hz
16.990.000₫ 19.590.000₫
Mới 100%
Điện thoại Samsung Galaxy Z Flip 4 5G - RAM 8GB - 256GB
Giảm 12%
Trả góp 0%

Điện thoại Samsung Galaxy Z Flip 4 5G - RAM 8GB - 256GB
8GB 6.7" (Chính) & Phụ 1.9" 120 Hz
19.190.000₫ 21.890.000₫
Mới 100%
Điện thoại Samsung Galaxy Z Fold 3 5G - RAM 12GB - 256GB
Giảm 40%
Trả góp 0%
Điện thoại Samsung Galaxy Z Fold 3 5G - RAM 12GB - 256GB
12GB 7.6" (Chính) & 6.2" (Phụ) 120 Hz
24.990.000₫ 41.990.000₫
Mới 100%
Điện thoại Samsung Galaxy Z Fold 4 5G - RAM 12GB - 256GB
Giảm 7%
Trả góp 0%

Điện thoại Samsung Galaxy Z Fold 4 5G - RAM 12GB - 256GB
12GB 7.6" (Chính) & Phụ 6.2" 120 Hz
32.290.000₫ 34.590.000₫
Mới 100%
Điện thoại Samsung Galaxy Z Fold 4 5G - RAM 12GB - 512GB
Giảm 6%
Trả góp 0%

Điện thoại Samsung Galaxy Z Fold 4 5G - RAM 12GB - 512GB
12GB 7.6" (Chính) & Phụ 6.2" 120 Hz
35.590.000₫ 37.990.000₫
Mới 100%