Chọn theo tiêu chí:

Sắp xếp theo:

Điện thoại Samsung Galaxy Z Flip 4 5G - RAM 8GB - 128GB
Giảm 24%
Trả góp 0%
Điện thoại Samsung Galaxy Z Flip 4 5G - RAM 8GB - 128GB
8GB 6.7" (Chính) & Phụ 1.9" 120 Hz
10.590.000₫ 13.990.000₫
Mới 100%
Điện thoại Samsung Galaxy Z Flip 4 5G - RAM 8GB - 256GB
Giảm 28%
Trả góp 0%
Điện thoại Samsung Galaxy Z Flip 4 5G - RAM 8GB - 256GB
8GB 6.7" (Chính) & Phụ 1.9" 120 Hz
11.490.000₫ 15.990.000₫
Mới 100%
Điện thoại Samsung Galaxy Z Flip 5 5G - RAM 8GB - 256GB
Giảm 29%
Điện thoại Samsung Galaxy Z Flip 5 5G - RAM 8GB - 256GB
8GB 6.7" Chính & 3.4" Phụ 120 Hz & Phụ: 60 Hz
14.990.000₫ 20.990.000₫
Mới 100%
Điện thoại Samsung Galaxy Z Flip 5 5G - RAM 8GB - 512GB
Giảm 27%
Điện thoại Samsung Galaxy Z Flip 5 5G - RAM 8GB - 512GB
8GB 6.7" Chính & 3.4" Phụ 120 Hz & Phụ: 60 Hz
15.390.000₫ 20.990.000₫
Mới 100%
Điện thoại Samsung Galaxy Z Fold 4 5G - RAM 12GB - 256GB
Giảm 10%
Trả góp 0%
Điện thoại Samsung Galaxy Z Fold 4 5G - RAM 12GB - 256GB
12GB 7.6" (Chính) & Phụ 6.2" 120 Hz
20.790.000₫ 22.990.000₫
Mới 100%
Điện thoại Samsung Galaxy Z Fold 4 5G - RAM 12GB - 512GB
Giảm 43%
Trả góp 0%
Điện thoại Samsung Galaxy Z Fold 4 5G - RAM 12GB - 512GB
12GB 7.6" (Chính) & Phụ 6.2" 120 Hz
21.590.000₫ 37.990.000₫
Mới 100%
Điện thoại Samsung Galaxy Z Fold 5 5G - RAM 12GB - 256GB
Giảm 18%
Điện thoại Samsung Galaxy Z Fold 5 5G - RAM 12GB - 256GB
12GB 7.6" Chính & 6.2" Phụ 120 Hz
27.890.000₫ 33.990.000₫
Hàng sắp vềMới 100%
Điện thoại Samsung Galaxy Z Fold 5 5G - RAM 12GB - 512GB
Giảm 19%
Điện thoại Samsung Galaxy Z Fold 5 5G - RAM 12GB - 512GB
12GB 7.6" Chính & 6.2" Phụ 120 Hz
29.290.000₫ 35.990.000₫
Mới 100%
Điện thoại Samsung Galaxy Z Fold 5 5G - RAM 12GB - 1TB
Giảm 41%
Điện thoại Samsung Galaxy Z Fold 5 5G - RAM 12GB - 1TB
12GB 7.6" Chính & 6.2" Phụ 120 Hz
30.890.000₫ 51.990.000₫
Mới 100%