Chọn theo tiêu chí:

Sắp xếp theo:

Điện thoại Samsung Galaxy Z Flip 3 - 5G - RAM 8GB - 128G - 99%
Giảm 7%
Trả góp 0%
Điện thoại Samsung Galaxy Z Flip 3 - 5G - RAM 8GB - 128G - 99%
8GB 6.7" (Chính) & 1.9" (Phụ) 120 Hz
7.990.000₫ 8.590.000₫
Mới 99%
Điện thoại Samsung Galaxy Z Flip 3 - 5G - RAM 8GB - 256G - 99%
Giảm 10%
Trả góp 0%
Điện thoại Samsung Galaxy Z Flip 3 - 5G - RAM 8GB - 256G - 99%
8GB 6.7" (Chính) & 1.9" ( Phụ) 120 Hz
8.590.000₫ 9.590.000₫
Mới 99%
Điện thoại Samsung Galaxy Z Flip 4 5G - RAM 8GB - 128GB - 99%
Giảm 2%
Trả góp 0%
Điện thoại Samsung Galaxy Z Flip 4 5G - RAM 8GB - 128GB - 99%
8GB 6.7" (Chính) & Phụ 1.9" 120 Hz
10.690.000₫ 10.890.000₫
Mới 99%
Điện thoại Samsung Galaxy Z Flip 4 5G - RAM 8GB - 256GB - 99%
Giảm 8%
Trả góp 0%
Điện thoại Samsung Galaxy Z Flip 4 5G - RAM 8GB - 256GB - 99%
8GB 6.7" (Chính) & Phụ 1.9" 120 Hz
11.390.000₫ 12.390.000₫
Mới 99%
Điện thoại Samsung Galaxy Z Fold 3 5G - RAM 12GB - 256GB - 99%
Giảm 15%
Trả góp 0%
Điện thoại Samsung Galaxy Z Fold 3 5G - RAM 12GB - 256GB - 99%
12GB 7.6" (Chính) & 6.2" (Phụ) 120 Hz
15.590.000₫ 18.390.000₫
Mới 99%
Điện thoại Samsung Galaxy Z Fold 3 - 5G - RAM 12 GB - 512GB - 99%
Giảm 11%
Điện thoại Samsung Galaxy Z Fold 3 - 5G - RAM 12 GB - 512GB - 99%
12GB 7.6" (Chính) & 6.2" (Phụ) 120 Hz
16.990.000₫ 18.990.000₫
Mới 99%
Điện thoại Samsung Galaxy Z Fold 4 5G - RAM 12GB - 256GB - 99%
Giảm 5%
Trả góp 0%
Điện thoại Samsung Galaxy Z Fold 4 5G - RAM 12GB - 256GB - 99%
12GB 7.6" (Chính) & Phụ 6.2" 120 Hz
20.190.000₫ 21.190.000₫
Mới 99%
Điện thoại Samsung Galaxy Z Fold 4 5G - RAM 12GB - 512GB - 99%
Trả góp 0%
Điện thoại Samsung Galaxy Z Fold 4 5G - RAM 12GB - 512GB - 99%
12GB 7.6" (Chính) & Phụ 6.2" 120 Hz
21.990.000₫
Mới 99%