Cách để xem tất cả các liên kết Web được chia sẻ với bạn trong tin nhắn

Nếu ai đó chia sẻ link Web với bạn qua tin nhắn, đây là cách bạn có thể xem tất cả chúng.

Người dùng iPhone và iPad thích chia sẻ liên kết web với nhau qua ứng dụng Tin nhắn của Apple và trong iOS 15, Apple đã thừa nhận sự phổ biến này bằng cách thêm một phần mới trong ứng dụng Safari có tên Shared with You.

Nếu ai đó chia sẻ URL web với bạn trong ứng dụng Tin nhắn, URL đó sẽ hiển thị trong Được chia sẻ với bạn (Shared with you) trong Safari. Bạn có thể tìm thấy phần mới này dưới dạng tùy chọn hiển thị trong Trang bắt đầu chính được mở bất cứ khi nào bạn tạo tab mới (thông qua nút "+"). Safari hiển thị bản xem trước của liên kết để bạn có thể xem nội dung của nó và việc nhấn vào liên kết sẽ mở ra trang web.

Nếu bạn nhấn vào tên của người ban đầu đã chia sẻ liên kết với bạn, bạn có thể thấy chuỗi tin nhắn gốc trong đó liên kết xuất hiện. Nếu nhấn và giữ tên của người đó, bạn cũng có thể chọn Trả lời. Bạn cũng có thể nhấn Hiển thị Tất cả để xem danh sách đầy đủ các liên kết web được chia sẻ.

Nếu không thấy phần Được chia sẻ với bạn, hãy cuộn xuống cuối Trang bắt đầu và nhấn vào nút Chỉnh sửa, sau đó chuyển nút gạt bên cạnh Được chia sẻ với bạn để đưa vào

Tags:

Địa chỉ email của bạn sẽ được bảo mật. Các trường bắt buộc được đánh dấu *