Đặt bài hát yêu thích làm Đồng hồ báo thức trên iPhone cực đơn giản

Báo thức của Apple cho phép bạn chỉ định một bài hát để bắt đầu phát làm báo thức, cho phép bạn sử dụng bất kỳ bài hát nào có sẵn trên thiết bị. Cùng xem cách cài đặt trong bài viết dưới đây nhé!

Bước 1: Mở ứng dụng Đồng hồ trên màn hình chính hoặc bạn có thể tìm kiếm trên thanh tìm kiếm spotlight 

Bước 2: Click vào Edit (Sửa) rồi chọn báo thức sẵn có hoặc cài đặt báo thức mới theo giờ mong muốn bằng cách nhấp vào dấu "+" 

Bước 3: Chọn Âm báo 

Bạn có thể chọn bất kỳ bài hát nào có trong Thư viện của mình. Điều đó có nghĩa là bạn không thể chọn bất kỳ bài hát nào bạn muốn, chẳng hạn như Apple Music hay Spotify - nó phải là một phần của Thư viện của bạn. 

Báo thức của bạn bây giờ sẽ hiển thị bài hát mới dưới dạng giai điệu đã chọn. Bài hát cũng sẽ ngay lập tức bắt đầu phát để bạn biết nó sẽ phát ra như thế nào khi chuông báo thức kêu. Bạn cũng có thể kiểm tra bất kỳ lựa chọn bài hát gần đây mà bạn đã thực hiện hoặc chọn một bài hát khác để xem kết quả.