Người dùng iPhone hiện có thể chuyển sang bất kỳ điện thoại Android 12 khác

Google đã thông báo rằng hỗ trợ cho ứng dụng "Swich to Android" trên iOS sẽ được triển khai cho tất cả các điện thoại thông minh Android 12.

Điều này có nghĩa là người dùng iPhone hiện có thể tận dụng các tính năng chuyển ứng dụng để hoán đổi sang bất kỳ thiết bị nào hỗ trợ Android 12. Trước đây, ứng dụng "Swich to Android" cho ‌iPhone‌ được giới hạn trên điện thoại Pixel của Google, vì vậy nó hoạt động với một số thiết bị hạn chế. 

Hiện tại, người dùng ‌iPhone‌ mua thiết bị Android có thể liên kết ‌iPhone‌ của họ với điện thoại thông minh Android qua WiFi hoặc thông qua cáp Lightning to USB-C. Dữ liệu bao gồm ứng dụng, ảnh, danh bạ và tin nhắn có thể được sao chép để chuyển đổi liền mạch hơn.

Apple cũng có ứng dụng "Move to iOS" của riêng mình dành cho các thiết bị Android, ứng dụng này tương tự với ứng dụng của Google. Được thiết kế cho bộ chuyển đổi Android, nó cho phép chuyển tin nhắn, danh bạ, sự kiện lịch, ảnh và hơn thế nữa.